Sorry, no results were found for
The group's handler on the hit video: 'Nag-meet yung kulturang Pinoy at Hapon'
'Kung may maidudulot ng mabuti ang aking pagkakamali sana ay mabuksan ito ng maraming pinto sa pagtalakay sa isyu na ito'
The veteran TV host and comedian said, 'Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao iyan'
TV
'Isang libo't isang tuwa, buong bansa...'