Sorry, no results were found for
Also every netizen: 'Ni sa panaginip ay hindi sumagi sa aking isipan na ako (Sotto) ay maluluklok bilang pangulo ng Senado'
There's something called the two-tier tobacco tax system