Sorry, no results were found for
Also every netizen: 'Ni sa panaginip ay hindi sumagi sa aking isipan na ako (Sotto) ay maluluklok bilang pangulo ng Senado'
Peppered with congressmen, former and incumbent senators, and all sorts of celebrities, this lineup boasts both familiar and unheard-of names.