Sorry, no results were found for

Isang Pagtanaw sa mga Katagang Pilipino Pt. 1

Simple lang ang dahilan: linggo ng wika eh!
by Mikey Agulto | Aug 18, 2011
Most Popular

Ang wikang Pilipino ay sadyang makulay. Bukod sa mga salitang hindi natin alam na meron pala, mayroon din tayong mga katagang tumatak na sa atin at tinanggap na lamang kahit na hindi na masyadong inaalam kung bakit.

Pero dahil tayo'y nagdiriwang ng linggo ng wika, napapanahon kung pag-uusapan natin ang bagay na ito. Sa unang yugto ng aming artikulo, subukan nating tingnan kung pareho tayo ng napupuna:

(Abangan bukas ang ikalawang yugto ng aming pagtanaw sa mga katagang Pilipino!)

WORDS BY VOLTAIRE LOZADA
View other articles about:
Most Popular
Latest Stories
Most Popular