Sorry, no results were found for

Isang Pagtanaw sa mga Katagang Pilipino Pt. 2

Wika-wika lang 'yan mga katoto
by Mikey Agulto | Aug 19, 2011
Most Popular

Ayon sa unang yugto ng aming artikulong isinulat at nailabas kahapon, ang mga Pilipino ay mayaman sa mga katagang lubos hindi basta-basta maipapaliwanag ng kung sino lamang.

Sino nga naman ba ang mag-aakalang si Kopong-Kopong pala ay hindi isang tao, ngunit isang numero? At ang saling ketket ay oo nga naman, saling pusa? (Salamat sa impormasyon, FHM readers.) At bakit nga naman ba tayo umaasa kay Batman sa pinakadesperadong pagkakataon? Maraming ginagawa iyon sa Gotham.

Ang sagot: Ang ikalawang yugto ng aming isinulat, ginawa hindi upang linawin ang mga katagang aming nabanggit na, kundi upang magbigay linaw pa ng mas marami pang kataga na lalong magpapagulo ngunit magpapangiti sa inyong mga labi. Ipagdiwang ang linggo ng wika!

WORDS BY VOLTAIRE LOZADA
View other articles about:
Most Popular
Latest Stories
Most Popular